Furnizăm informaţii în timp real, prin satelit şi bazate pe vreme, pe baza cărora se pot stabili acţiuni, clienţilor din lanţul de alimentare pentru agricultură de pe tot globul. 

Vă oferim soluţiile de care aveţi nevoie pentru a lua decizii informate şi pentru a acţiona rapid.

GEOSYS este singurul partener digital din domeniul agricol fondat de agronomi şi care acţionează la scară globală.

Experienţa noastră dublă - din agricultură şi din domeniul de înaltă tehnologie - reprezintă partea centrală a identităţii noastre şi angajamentul nostru faţă de clienţi. Aceasta ne-a oferit o viziune clară asupra intereselor înalte şi asupra peisajului în schimbare rapidă al întregului domeniu agricol. De aceea am creat o suită de produse pentru a le oferi cultivatorilor, comercianţilor cu amănuntul, producătorilor, creditorilor şi asiguratorilor datele, analizele şi cunoştinţele de care au nevoie.

De asemenea, lucrăm cu parteneri pentru a crea soluţii integrate de marcă, personalizate şi scalabile pentru a le oferi un avantaj competitiv unic pe pieţele lor şi pentru a-i ajuta să-şi îmbunătăţească procesele de afaceri.

Provocările cu care se va confrunta această industrie în următorii 25 de ani şi după aceea vor fi transformaţionale.

Cu cele mai bune soluţii de agricultură digitală din domeniu, bazate pe cele mai corecte date şi pe analize la nivel de expert, GEOSYS vă va ajuta să conduceţi noua revoluţie agricolă.
Informaţii de bază despre noi
Cu peste 25 de ani de experienţă, GEOSYS s-a impus ca deschizător de drumuri prin dezvoltarea de instrumente bazate pe realizarea de hărţi prin satelit, agronomie, internet şi gestionarea bazelor de date.

Înfiinţată iniţial în Franţa, compania GEOSYS şi-a dezvoltat afaceri pe întregul glob şi a avut numeroase iniţiative strategice pe pieţele străine. Ne-am construit prezenţa internaţională pe patru continente, cu birouri în Statele Unite, Australia, Brazilia, Elveţia şi un partener în Rusia.
Fondatorul şi preşedintele nostru

Damien Lepoutre


La începutul anilor 1980, Damien Lepoutre şi-a început cariera în teledetecţie la Nationwide Forestry Applications Program (NFAP) (Programul Naţional de Aplicaţii pentru Agricultură), un program comun al NASA şi al U.S. Forest Service (Serviciului American pentru Păduri) din Houston, Texas. Damien a lucrat apoi în departamentul IT al Ministerului Francez al Agriculturii pentru a dezvolta software pentru a consilia fermierii când şi cum să aplice substanţe chimice. În anul 1983, Damien a înfiinţat şi a gestionat laboratorul de GIS şi teledetecţie al Ministerului Francez al Agriculturii din CEMAGREF (actualmente IRSTEA - Institut National de Recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture / Institutul Naţional pentru Cercetări Știinţifice şi Tehnologie, pentru Mediu şi Agricultură).

Damien a fondat Geosys în anul 1987 pentru a deservi mai bine întreprinderile agricole şi fermierii. Damien se consultă cu numeroase organizaţii şi are o experienţă vastă în cercetare şi dezvoltare, în tehnologia informaţiilor, în teledetecţie şi în dezvoltarea agriculturii şi management.

Damien este agronom şi deţine o diplomă de MBA executiv de la ESC Toulouse Group din Franţa.

Pe parcursul carierei sale, Damien a fost implicat în următoarele organizaţii profesionale:
  • Membru şi consilier ştiinţific al comitetului ştiinţific al Arvalis, un centru de cercetare al asociaţiei cultivatorilor de cereale
  • Vicepreşedinte al SPDG (societatea franceză pentru dezvoltarea de afaceri cu tehnologii geografice)
  • Preşedinte al Şcolii Geometricienilor din Toulouse, Franţa
  • Membru al Societăţii Americane pentru Fotogrametrie şi Teledetecţie
  • Membru al SFPT - Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection (Societatea Franceză pentru Fotogrametrie şi Teledetecţie)
  • Membru al CNIG - Conseil national de l’information géographique (Comitetul Francez de Informaţii Geografice) şi al asociaţiei sale, AFIGEO - Association française pour l’information géographique (Asociaţia Franceză pentru Informaţii Geografice)
  • Membru al programului de cercetare şi de dezvoltare al CNES - Centre National d’Etudes Spatiales (Centrul Naţional de Studii Spaţiale) (Agenţie guvernamentală responsabilă pentru elaborarea şi implementarea politicii spaţiale a Franţei în Europa)
Promisiunea noastră: Dezvoltarea agriculturii
Suntem, înainte de toate, o companie din domeniul agronomiei. Punem noile tehnologii în slujba jucătorilor din agricultura secolului 21 şi putem face acest lucru datorită faptului că le înţelegem nevoile şi datorită capacităţii noastre de a identifica modul de a crea valoare în activitatea lor specifică şi în regiunile lor.

© GEOSYS All Rights Reserved | Privacy & Terms